Počítačové siete

siete1.jpg siete2.jpg siete3.jpg siete4.jpg siete5.jpg siete6.jpg siete7.jpg siete8.jpg

V súčasnej dobe je prenos a zdieľanie dát jedným z najdôležitejších mechanizmov dobrého fungovania firiem. Počítačové siete sa dostali  do popredia ako nevyhnutný komunikačný prostriedok, pričom ich úloha je nezastupiteľná a stávajú sa úplnou samozrejmosťou vo veľkých ale aj v malých firmách.

V súvislosti s vybudovaním počítačovej siete Vám vieme poskytnúť nasledovný balík služieb:

 

- Návrh optimálnej sieťovej infraštruktúry podľa potrieb zákazníka

- Vedenie a zapojenie sieťových káblov

- Zapojenie a konfigurácia sieťových prvkov

- Nastavenie a zabezpečenie bezdrôtového pripojenia

- Zapojenie a konfigurácia internetového pripojenia

- Nastavenie zdieľaných priečinkov

- Poradenstvo v oblasti návrhov siete a internetového pripojenia